Найдено 50+ «Ж»

ЖЕТОННАЯ СИСТЕМА

Психотерапевтическая энциклопедия

ЖЕТОННАЯ СИСТЕМА (token economy). Направлена на создание условного подкрепления, необходимого для упрочения психотерапевтически желательного поведения пациента. 

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ПО АЛЕКСЕЙЧИКУ

Психотерапевтическая энциклопедия

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ПО АЛЕКСЕЙЧИКУ. Методика, разработанная литовским психотерапевтом Алексейчиком (Alekseicik A. E.) для организации терапевтическ

ПСИХОТЕРАПИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЖИЗНИ

Психотерапевтическая энциклопедия

ПСИХОТЕРАПИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЖИЗНИ. Это различные формы психотерапии (индивидуальная, семейная, групповая), учитывающие особенности пациентов старше 40 лет. Э

ПСИХОТЕРАПИЯ РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМА С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙКОТЕРАПЕВТОВ ПО ЖЕЛЕЗНЯК, КАРВАСАРСКОЙ, МАРЦИНКЕВИЧ

Психотерапевтическая энциклопедия

ПСИХОТЕРАПИЯ РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМА С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ-КОТЕРАПЕВТОВ ПО ЖЕЛЕЗНЯК, КАРВАСАРСКОЙ, МАРЦИНКЕВИЧ. С клинической точки зрения ранний детский аутизм, аут

Ж

Українсько-російський словник

(после гласного) см. же

ЖАБА

Фразеологічний словник української мови

(і) жа́ба ци́цьки (ци́ці, пи́ти) дасть кому і без додатка. 1. Хто-небудь загине, потрапивши в складні, незвичайні умови. — Ну й дорога! Думав, що жаба цицьки дас

ЖАБРА

Фразеологічний словник української мови

бра́ти / взя́ти за зя́бра (за жа́бри) кого і без додатка. 1. Примушувати кого-небудь виконувати, робити щось; настирливо домагатися чогось. — А ти з характером,

ЖАК

Фразеологічний словник української мови

би́тий жак (жук), фам. Бувала, з великим життєвим досвідом людина, яку важко перехитрити, обманути. Шовкун — битий жак! Недаром він посивів, сидячи над бумагами

ЖАЛЬ

Фразеологічний словник української мови

душа́ огорта́ється (пройма́ється) жа́лем (ту́гою) чия. Хто-небудь сповнений якимcь почуттям, глибоко вражений, схвильований. Важким жалем огорнулась Михайлова ду

ЖАР

Фразеологічний словник української мови

налива́тися / нали́тися жа́ром (фа́рбою). Червоніти від сорому, збудження і т. ін. Оторопіло помітив (Лісовський), як мінився, наливаючись жаром, тонкий вид моло

ЖБУРНУТИ

Фразеологічний словник української мови

ки́дати (шпурля́ти, жбурля́ти і т. ін.) / ки́нути (шпурну́ти, жбурну́ти і т. ін.) камінці́ (камінця́, гру́дкою і т. ін.) в горо́д кого, чий. Зачіпати кого-небудь

ЖДАНИКИ

Фразеологічний словник української мови

годува́ти обіця́нками (жда́никами, пожда́никами) кого і без додатка. Неодноразово обіцяти зробити що-небудь, але не виконувати обіцяного. (Макар:) Ти й досі году

ЖДАНКИ

Фразеологічний словник української мови

жда́ники (жда́нки) пої́сти (розгуби́ти). Втратити надію на можливість дочекатися кого-, чого-небудь. — Добрий вечір, — привітався Шамрай.— Добрий,— відгукнулася

ЖЕРЕБ

Фразеологічний словник української мови

жеребо́к (же́реб) ки́нуто, книжн. Остаточне рішення прийнято, вирішальний крок у якій-небудь справі, в якомусь заході і т. ін. зроблено. (Ральф:) Справа ясна, і

ЖИВЕЦЬ

Фразеологічний словник української мови

пройма́ти до живця́. Дуже хвилювати, турбувати, дошкуляти. До самого живця тими словами проймає (Панас Мирний).

ЖИВИЙ

Фразеологічний словник української мови

болю́че (живе́, найболю́чіше і т. ін.) мі́сце чиє, у кого і без додатка. Те, що найбільше турбує когось, що є причиною чиїх-небудь переживань, неприємностей і т.

ЖИВЦЕМ

Фразеологічний словник української мови

(живце́м) відрива́ти / відірва́ти від се́рця (від се́бе) кого, що. Дуже тяжко розлучатися з ким-небудь близьким або покидати, віддавати що-небудь особливо дороге

ЖИВЧИК

Фразеологічний словник української мови

з жи́вчиком та з пе́рчиком. Запальний, гарячий, відважний; гострий на язик. — Як ви там казали? Цей вовка за вухо вхопить? А таки вхопить... Одне слово, з живчик

ЖИЖКИ

Фразеологічний словник української мови

(аж) жи́жки трясу́ться (тру́сяться, тремтя́ть, дрижа́ть і т. ін.) / затрясли́ся (затруси́лися, затремті́ли, задрижа́ли і т. ін.) у кого і без додатка. 1. Хто-неб

ЖИЛА

Фразеологічний словник української мови

вимо́тувати (висо́тувати) / ви́мотати (ви́сотати) (усі́) жи́ли. 1. з кого і без додатка. Виснажувати, знесилювати кого-небудь непосильною, надмірною роботою, екс

ЖИР

Фразеологічний словник української мови

біси́тися з жи́ру, зневажл. Вередувати, живучи в багатстві, без труднощів. Один біситься з жиру, а другий риється по смітниках за кухонними покидьками (Ірина Віл

ЖИТЕЦЬ

Фразеологічний словник української мови

не жиле́ць (не жите́ць) (на цьо́му сві́ті). Хтось довго не проживе через слабке здоров’я, хвороби і т. ін. — Учись! Ой, учись, Олег! — сказала (мати) гаряче, схв

ЖИТИ

Фразеологічний словник української мови

ди́хати (жи́ти, життя́) не дава́ти кому і без додатка. Створювати тяжкі, нестерпні умови для кого-небудь, настирливо докучаючи, набридаючи чимсь. (Секлета Семені

ЖИТТЯ

Фразеологічний словник української мови

ва́жити голово́ю (життя́м) чиєю (чиїм). Наражати кого-небудь на смертельну небезпеку. — Боже, він жартує! Ви ж головою важите своєю!.. Ховайтесь! Як хто прийде,

ЖМЕНЯ

Фразеологічний словник української мови

бра́ти / взя́ти в жме́ню кого. Притискати, пригнічувати кого-небудь. Тепер уся та генеральна старшина взята в жменю. Найбільше набрався лиха пан Лизогуб (М. Лазо

ЖМУРКИ

Фразеологічний словник української мови

гра́тися (рідше гра́ти, ба́витися і т. ін.) в пі́жмурки (у жму́рки), несхв. Діяти нечесно, часом роблячи простакуватий вигляд; хитрувати, приховуючи щось. — Його

ЖНЕЦЬ

Фразеологічний словник української мови

і швець, і жнець, і на (в) дуду́ грець. Той, хто вміє все робити, вправний, тямущий в будь-якій справі. — Панас Юхимович на всі руки майстер. Як кажуть: і швець,

ЖНИВА

Фразеологічний словник української мови

гаря́чі жнива́. Час напруженої роботи. А в Антона Глущука пізньої осені почалися гарячі жнива (С. Чорнобривець).

ЖОВЧ

Фразеологічний словник української мови

вилива́ти / ви́лити жовч. Виявляти чим-небудь недоброзичливість, неприязнь, злобу (перев. у розмові). Кобра ще довго виливав свою жовч, але його ніхто не слухав

ЖОДНИЙ

Фразеологічний словник української мови

без (жо́дної) крови́нки. Дуже блідий (перев. про обличчя, губи і т. ін.). Його смагляве обличчя без жодної кровинки (Ю. Збанацький). (жо́дної) живо́ї душі́, зі

ЖУЙКА

Фразеологічний словник української мови

жува́ти (пережо́вувати) жу́йку, зневажл. 1. Нудно і настирливо повторювати те саме. Я не випадково зупинився на громадській діяльності молодого композитора, бо й

ЖУПАН

Фразеологічний словник української мови

полата́ти штани́ (жупа́н, капта́н і т. ін.) кому. 1. Сильно побити кого-небудь. — Чуєш, корчмарю, опришки чекають. Як маєш гроші, то давай сюди, бо відберуть та

ЖІНКА

Українсько-російський словник

1) женщина 2) (женщина по отношению к своему мужу) жена, супруга, разг. жёнка

ЖІНОЧИЙ

Фразеологічний словник української мови

ли́пнути до жіно́чих спідни́ць, жарт. Любити жінок, часто залицятися. Слова від них зайвого не почуєш, на чуже навіть оком не поведуть, до жіночих спідниць не ли

ЗДЕСЬ ЖЕ

Словарь синонимов

здесь же тут же, не отходя от кассы, не сходя с места

КРОВЬ ЛЕДЕНЕЕТ В ЖИЛАХ

Словарь синонимов

кровь леденеет в жилах мороз по коже дерет, волосы на голове шевелятся, кровь в жилах леденеет, страшно, поджилки трясутся, волосы дыбом поднимаются, волосы дыбо

МУЖ И ЖЕНА

Словарь синонимов

муж и жена чета, супружеская пара, супружеская чета, супруги, муж с женой

МУЖНЯЯ ЖЕНА

Словарь синонимов

мужняя жена замужняя женщина, замужняя, состоит в браке, мужняя женщина, окольцованная, молодица, молодуха, несвободная, молодайка, семейная, молодка

НА ЖИВУЮ РУКУ

Словарь синонимов

на живую руку наспех, поспешно, скоропалительно, на скорую руку, в пожарном порядке, торопливо, наскоро, наскоком, небрежно, на живую нитку, с лихорадочной поспе

НА ТАКОЙ ЖЕ МАНЕР

Словарь синонимов

на такой же манер по образу и подобию, аналогично, таким же образом, в ту же линию, в таком же духе, подобным же образом, тем же порядком, таким же макаром, равн

НА ХИТРУЮ ЖОПУ…

Словарь синонимов

на хитрую жопу… на хитрую жопу есть хуй с винтом, не хитри, похитрее есть

НАГУЛИВАТЬ ЖИР

Словарь синонимов

нагуливать жир тучнеть, заплывать жиром, жиреть, жирнеть, толстеть, наедать морду, наедать себе морду, прибавлять в весе, поправляться, раздаваться, полнеть, вхо

НАГУЛЯТЬ ЖИР

Словарь синонимов

нагулять жир поправиться, разжиреть, войти в тело, округлиться, отъесться, раздобреть, заплыть жиром, пополнеть, располнеть, нагулять бока, разъесться, растолсте

НАДО ЖЕ

Словарь синонимов

надо же ну что ты скажешь, да что вы, вот так так, ни фига себе!, да что ты, вот так штука, чудеса да и только, здравствуйте, вишь ты, чудеса в решете, вот тебе

НАТЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Словарь синонимов

нательная живопись наколка, тату, татушка, татуировка

ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ

Русско-английский экономический словарь

(производственно-технический, экономический) trade magazine, trade journal

Время запроса ( 0.15874573 сек)
T: 0.163139448 M: 1 D: 0