Найдено 50+ «У»

УБЕЖДЕНИЕ

Психотерапевтическая энциклопедия

УБЕЖДЕНИЕ. Представляет собой применяемый в психотерапии метод психологического воздействия на сознание пациента посредством изменения его прежних суждений. У. с

УПРАВЛЕНИЕ ФАНТАЗИЯМИ В ГИПНОТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПО МЮЛЛЕРУХЕГЕМАННУ

Психотерапевтическая энциклопедия

УПРАВЛЕНИЕ ФАНТАЗИЯМИ В ГИПНОТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПО МЮЛЛЕРУ-ХЕГЕМАННУ. Мюллер-Хегеманн (Muller-Hegemann D.) известен как автор модификации аутогенной тренировки Ш

УСЛОВНОРЕФЛЕКТОРНАЯ ТЕРАПИЯ СЭЛТЕРА

Психотерапевтическая энциклопедия

УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНАЯ ТЕРАПИЯ СЭЛТЕРА. Основателем раздела поведенческой психотерапии, который сейчас носит название "тренинг самоутверждения", считается Сэлтер (

ЛЕЧЕНИЕ КАЛЬЦИЕВЫМ УДАРОМ ПО СВЯДОЩУ

Психотерапевтическая энциклопедия

ЛЕЧЕНИЕ КАЛЬЦИЕВЫМ УДАРОМ ПО СВЯДОЩУ. Лечение кальциевым ударом было предложено А. М. Свядощем в 1943 г. для одномоментного купирования истерических симптомов в

МЕТОДИКА УТВЕРДИТЕЛЬНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Психотерапевтическая энциклопедия

МЕТОДИКА УТВЕРДИТЕЛЬНО-СТРУКТУРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ. Стремясь повысить продуктивность психотерапевтического взаимодействия, Филлипс (Phillips E. L.) предлагает

ПСИХОТЕРАПИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ

Психотерапевтическая энциклопедия

ПСИХОТЕРАПИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ. Между состоянием полного здоровья и инвалидностью лежит широкий спектр переходных состояний. Он отличается непр

ПСИХОТЕРАПИЯ В САНАТОРНОКУРОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

Психотерапевтическая энциклопедия

ПСИХОТЕРАПИЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛОВИЯХ. Важным звеном лечебно-реабилитационных мероприятий в нашей стране является санаторно-курортный этап, так как больные

ПСИХОТЕРАПИЯ ПОСРЕДСТВОМ УБЕЖДЕНИЯ ДЕЖЕРИНА

Психотерапевтическая энциклопедия

ПСИХОТЕРАПИЯ ПОСРЕДСТВОМ УБЕЖДЕНИЯ ДЕЖЕРИНА. По своим целям, задачам и технике проведения имеет много общего с личностно-ориентированной психотерапией. Дежерин (

ПСИХОТЕРАПИЯ РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМА С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙКОТЕРАПЕВТОВ ПО ЖЕЛЕЗНЯК, КАРВАСАРСКОЙ, МАРЦИНКЕВИЧ

Психотерапевтическая энциклопедия

ПСИХОТЕРАПИЯ РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМА С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ-КОТЕРАПЕВТОВ ПО ЖЕЛЕЗНЯК, КАРВАСАРСКОЙ, МАРЦИНКЕВИЧ. С клинической точки зрения ранний детский аутизм, аут

ПСИХОТЕРАПИЯ У ПОДРОСТКОВ

Психотерапевтическая энциклопедия

ПСИХОТЕРАПИЯ У ПОДРОСТКОВ. Комплекс психотерапевтических и педагогических мероприятий, направленных прежде всего на предотвращение десоциализации подростка, под

ПСИХОТЕРАПИЯ УВЛЕЧЕНИЯМИ ПО СКРОЦКОМУ

Психотерапевтическая энциклопедия

ПСИХОТЕРАПИЯ УВЛЕЧЕНИЯМИ ПО СКРОЦКОМУ. Метод, разработанный Ю. А. Скроцким (1978) для работы с подростками, страдающими психопатией. Другое название метода - хоб

ТРЕНИНГ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВА УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ

Психотерапевтическая энциклопедия

ТРЕНИНГ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВА УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ. Один из психотерапевтических методов, примыкающих к поведенческой психотерапии. Фенстергейм (Fensterheim H.), автор

У́В’ЯЗЬ

Словник української мови в 11 томах

У́В’ЯЗЬ, і, ж. Ремінь, який скріплює било ціпа з його держаком. Ціп на ув’язі довгий (Сл. Гр.); Сергій поліз на горище, дістав ціпа. Розім’яв шмат старої халяви,

У́ГРИ

Словник української мови в 11 томах

У́ГРИ, ів, мн., іст. Назва стародавнього кочового племені. — Угри нападуть, заберуть, що можна, і підуть (Фр., VI, 1951, 49); Угри, яких печеніги тіснили з причо

У́ГРОФІ́НСЬКИЙ

Словник української мови в 11 томах

У́ГРО-ФІ́НСЬКИЙ, а, е. Прикм. до у́гро-фі́нни. На півночі і північному сході вони [венеди] потім стикалися з окремими угро-фінськими племенами — предками естонці

У́ДІЛ

Словник української мови в 11 томах

У́ДІЛ, у, ч., зах., заст. Участь. А пора збирання винограду? — пригадує Замфір. — Ну, це вже легка, празникова робота. Ціла родина бере уділ в тій праці (Коцюб.,

У́ЖИК

Словник української мови в 11 томах

У́ЖИК, а, ч., діал. Зменш. до уж. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.—

У́ЗИ

Словник української мови в 11 томах

У́ЗИ, уз, мн. 1. заст. Окови (див. око́ва 2). І за що Його, святого, мордували, Во узи кували; І главу його честную Терном увінчали? (Шевч., II, 1963, 280). 2.

У́ЗОЛ

Словник української мови в 11 томах

У́ЗОЛ, узла́, ч., діал. Вузол (див. ву́зол1 1-4). Забивши вікно, дід складає в узли хатні речі (Вас., III, 1960, 489). Словник української мови: в 11 тт. / АН У

У́ЛИК

Словник української мови в 11 томах

У́ЛИК, а, ч., рідко. Те саме, що ву́лик. В пасіці гули в уликах бджоли густим глухим гуком (Н.-Лев., II, 1956, 262); Чоловік.. виймає з улика рямця з стільником

У́ЛИЧІ

Словник української мови в 11 томах

У́ЛИЧІ, ів, мн. Стародавнє східнослов’янське плем’я, яке жило у пониззі Дніпра, Побужжі й на берегах Чорного моря. Десь у V столітті н. е. на території нинішніх

У́ЛІЙ

Словник української мови в 11 томах

У́ЛІЙ, у́лія, ч., діал. Вулик. Восени.. починається на якийсь час голосне, гамірливе життя в уліях (Фр., V, 1951, 368); Щось мало бути цікаве в театрі, бо люди й

У́МБРА

Словник української мови в 11 томах

У́МБРА, и, ж. Природна мінеральна речовина коричневого, червонувато-коричневого або зеленувато-коричневого кольору, яку використовують для виготовлення фарб; //

У́НТЕР

Словник української мови в 11 томах

У́НТЕР, а, ч., заст., розм. Те саме, що у́нтер-офіце́р. Колись він був унтером і забрав у голову, що він дуже великий птах (П. Куліш, Вибр., 1969, 294); Атака до

У́НТЕРОФІЦЕ́Р

Словник української мови в 11 томах

У́НТЕР-ОФІЦЕ́Р, а, ч., військ. Звання молодшого командного складу із солдат в дореволюційній російській та деяких сучасних іноземних арміях; // Особа, яка має це

У́НТЕРОФІЦЕ́РСЬКИЙ

Словник української мови в 11 томах

У́НТЕР-ОФІЦЕ́РСЬКИЙ, а, е, військ. Прикм. до у́нтер-офіце́р. Баба встала, взялась у боки й прийняла на себе унтер-офіцерську постать (Коцюб., І, 1955, 455). Сло

У́НІКУМ

Словник української мови в 11 томах

У́НІКУМ, у, ч. Рідкісний, єдиний екземпляр чого-небудь. Лілія була зламана при самому корені. — Який жаль! Це фіалкова лілія, панове, унікум. Бачите… А запах! Ві

У́НІЯ

Словник української мови в 11 томах

У́НІЯ, ї, ж. 1. Об’єднання, союз двох або кількох монархічних держав під владою однієї династії. У 1385 році литовський князь Ягайло уклав з польськими панами д

У́ХНУТИ

Словник української мови в 11 томах

У́ХНУТИ див. у́хати. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10. — С. 5

УБРА́ННЯ́ (ВБРА́ННЯ́ )

Словник української мови в 11 томах

УБРА́ННЯ́ (ВБРА́ННЯ́ ), а́ння́, с. 1. Сукупність предметів, виробів із тканини, хутра, шкіри та ін., якими одягають, закривають тіло; одяг. У скрині були плахти

УБУ́ТИ1

Словник української мови в 11 томах

УБУ́ТИ1 див. убува́ти1. УБУ́ТИ2 див. вбува́ти. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка

УБУ́ТИСЯ

Словник української мови в 11 томах

УБУ́ТИСЯ див. вбува́тися. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10. —

УБІ́ЙЧІСТЬ (ВБІ́ЙЧІСТЬ)

Словник української мови в 11 томах

УБІ́ЙЧІСТЬ (ВБІ́ЙЧІСТЬ), чості, ж. Якість за знач. убі́йчий. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.:

УБІЛИ́ТИ

Словник української мови в 11 томах

УБІЛИ́ТИ див. убі́лювати. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10. —

УВСЕБІ́Ч

Словник української мови в 11 томах

УВСЕБІ́Ч, присл., рідко. У всі боки; навсібіч, урізнобіч. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Нау

УГОМОНЯ́ТИСЯ

Словник української мови в 11 томах

УГОМОНЯ́ТИСЯ див. угомо́нюватися. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.—

УГОРНУ́ТИ

Словник української мови в 11 томах

УГОРНУ́ТИ див. угорта́ти. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10. —

УГОРНУ́ТИСЯ

Словник української мови в 11 томах

УГОРНУ́ТИСЯ див. угорта́тися. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 1

УГОРІ́

Словник української мови в 11 томах

УГОРІ́ див. вгорі́. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10. — С. 37

УГОРІ́ТИ

Словник української мови в 11 томах

УГОРІ́ТИ див. угоря́ти. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10. — С

УДЕ́НІШНІЙ, УДЕ́НЬ

Словник української мови в 11 томах

УДЕ́НІШНІЙ, УДЕ́НЬ див. вде́нішній, вдень. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 197

УДІЛИ́ТИ

Словник української мови в 11 томах

УДІЛИ́ТИ див. уділя́ти. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10. — С

УДІЛИ́ТИСЯ

Словник української мови в 11 томах

УДІЛИ́ТИСЯ див. уділя́тися. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10.

УДІЛЯ́ТИ (ВДІЛЯ́ТИ)

Словник української мови в 11 томах

УДІЛЯ́ТИ (ВДІЛЯ́ТИ), я́ю, я́єш, недок., УДІЛИ́ТИ (ВДІЛИ́ТИ), уділю́, уді́лиш, док., перех. 1. Виділяти для кого-небудь частину чогось, ділитися чим-небудь. Хай

УЗУВА́ТИСЯ

Словник української мови в 11 томах

УЗУВА́ТИСЯ див. взува́тися. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10.

УКЛАДА́ТИСЯ1 (ВКЛАДА́ТИСЯ)

Словник української мови в 11 томах

УКЛАДА́ТИСЯ1 (ВКЛАДА́ТИСЯ), а́юся, а́єшся, недок., УКЛА́СТИСЯ (ВКЛА́СТИСЯ), аду́ся, аде́шся, док. 1. Складати, пакувати речі, збираючись у дорогу. Скінчивши вкл

УКОТИ́ТИСЯ1

Словник української мови в 11 томах

УКОТИ́ТИСЯ1 див. уко́чуватися1. УКОТИ́ТИСЯ2 див. вко́чуватися1. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. —

УКРІПИ́ТИ

Словник української мови в 11 томах

УКРІПИ́ТИ див. укрі́плювати. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10

УЛИПА́ТИ

Словник української мови в 11 томах

УЛИПА́ТИ див. влипа́ти. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10. — С

УЛИТТЯ́

Словник української мови в 11 томах

УЛИТТЯ́ див. влиття́. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10. — С.

УЛЮБИ́ТИСЯ

Словник української мови в 11 томах

УЛЮБИ́ТИСЯ див. улюбля́тися. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10

УМЕ́НШИТИСЯ

Словник української мови в 11 томах

УМЕ́НШИТИСЯ див. уменша́тися. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 1

УМЕ́НШУВАТИ

Словник української мови в 11 томах

УМЕ́НШУВАТИ див. уменша́ти. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10.

УМЕ́НШУВАТИСЯ

Словник української мови в 11 томах

УМЕ́НШУВАТИСЯ див. уменша́тися. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т.

УМЕ́РЗЛИЙ

Словник української мови в 11 томах

УМЕ́РЗЛИЙ див. вме́рзлий. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10. —

УМЕ́РЗНУТИ

Словник української мови в 11 томах

УМЕ́РЗНУТИ див. вмерза́ти. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10.

УНТ

Словник української мови в 11 томах

УНТ див. у́нти. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10. — С. 452.

УНІВЕРСА́Л1

Словник української мови в 11 томах

УНІВЕРСА́Л1, у, ч., іст. 1. Розпорядчий акт адміністративно-політичного характеру польських королів та українських гетьманів (іноді представників генеральної ст

УРА́З

Словник української мови в 11 томах

УРА́З див. враз. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10. — С. 473.

УРА́НЦІ

Словник української мови в 11 томах

УРА́НЦІ див. вра́нці. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 10. — С.

УРОЧИ́СТИЙ (ВРОЧИ́СТИЙ)

Словник української мови в 11 томах

УРОЧИ́СТИЙ (ВРОЧИ́СТИЙ), а, е. 1. Пов’язаний з торжеством, знаменною датою, подією, присвячений їм, влаштований з їх приводу. Врочисте святонько було (Рудан., Т

ТРИКО́НЬ: У ТРИКО́НЬ

Словник української мови в 11 томах

ТРИКО́НЬ: У трико́нь, розм. — трьома кіньми (про запряжку). З-за вугла вихопилась найтичанка [бричка], запряжена у триконь строкатими (Стор., І, 1957, 154). Сло

Время запроса ( 0.276411062 сек)
T: 0.282695562 M: 1 D: 0